ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างวินัยทางการเงินต่อเนื่องผ่านโครงการ “เงินทองต้องวางแผน”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” ปีที่ 4 ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินแก่มนุษย์เงินเดือน ผ่านองค์กรพันธมิตรและสื่ออย่างครบวงจร ปลุกกระแสมนุษย์เงินเดือนให้ตื่นตัวสร้างวินัย ทางการเงิน คาดปีนี้จะสร้างการรับรู้ด้านการวางแผนทางการเงินสู่ประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนทั่วประเทศ

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางการเงินให้คนไทยทุกกลุ่มทั่วประเทศมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งการส่งเสริมให้ประชาชนเหล่านั้นสามารถดูแลตนเองได้ เป็นการเตรียมความพร้อมทางการเงินให้กับประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในอนาคต โดยภาครัฐบาลก็ได้มีการออกมาตรการกระตุ้นการออม เพื่อการเกษียณหลายรูปแบบ อาทิ การจัดตั้งกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) และกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ที่อยู่ในระบบการออมเพื่อการเกษียณครอบคลุมประชากรกว่า 20 ล้านคน และมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกว่า 9 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม เงินออมจากแหล่งต่าง ๆ ข้างต้นนี้ อาจไม่เพียงพอต่อการรองรับเพื่อเป้าหมายเกษียณของแต่ละคน ด้วยเหตุนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในระบบการออมเพื่อการเกษียณกว่า 20 ล้านคน มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินและการวางแผนเกษียณที่ถูกต้อง สามารถวางแผนการออม รวมทั้ง เลือกช่องทางและนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเกษียณที่แต่ละคนกำหนดไว้

financialplanning

“โครงการเงินทองต้องวางแผน” ปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรต่างๆ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทจดทะเบียน บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันสร้าง “วินัยการออมเพื่อ การเกษียณ” ภายใต้ Campaign ประชาสัมพันธ์ที่ว่า “เรียนรู้ก่อนสาย เพื่ออนาคตสดใสทางการเงิน” ผ่านการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทจดทะเบียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นำองค์ความรู้และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ไปเผยแพร่ภายในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะเผยแพร่ความรู้ให้ครอบคลุมกว่า 150,000 คน การพัฒนาชุดความรู้ “เงินทองต้องวางแผน” ในรูปแบบ Toolkit และคู่มือ Best Practice เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับ บลจ. นำไปให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถจัดทำแผนการออมเพื่อวัยเกษียณ และเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ และการจัดทำเว็บไซต์ “เงินทองต้องวางแผน” ทาง www.set.or.th/education และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือหรือคัมภีร์ที่ตอบโจทย์เรื่องการวางแผนทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต ตาม Lifestyle ของแต่ละช่วงอายุ โดยตลอดทั้งโครงการได้ตั้งเป้าหมายเข้าถึงองค์กรต่างๆ กว่า 100 องค์กร ครอบคลุมประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนทั่วประเทศ” นางเกศรากล่าว

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โครงการ “เงินทองต้องวางแผน” สามารถเผยแพร่การเรียนรู้ผ่านองค์กรต่างๆ กว่า 550 องค์กร ครอบคลุมการเรียนรู้ของประชาชนกว่า 5 ล้านคน และได้รับเสียงตอบรับจากการดำเนินการเป็นอย่างดี สำหรับองค์กรธุรกิจที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสนใจนำความรู้ไปเผยแพร่กับพนักงานในองค์กรสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.set.or.th/education และคลิกมาที่ “เงินทองต้องวางแผน”

ภาพข่าว

AJ เปิดตัว ตู้เอเจ เติมสบาย

June 8, 2016

AJ (เอเจ) จัดงานเปิดตัว “ตู้เอเจเติมสบาย” โดยทำการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของเมืองไทย “แจ๊ส ชวนชื่น” ซึ่งเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และเน้นการลงทุนที่ไม่สูงแต่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

นิปปอนเพนต์ มอบทุนการศึกษา

May 24, 2016

บริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด ในเครือนิปปอนเพนต์ อบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 17 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน

มิลเลนเนียม ออโต้ โชว์รถหรู โปรฯ แรง

May 17, 2016

มิลเลนเนียม ออโต้ ผนึกกำลังกับ ศูนย์การค้า สยามพารากอน จัดกิจกรรม PASSION. PERFORMANCE. PRIVILEGE BY MILLENNIUM AUTO. โดยนำ บีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 2 แกรน ทัวเรอร์ มอบอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน

PM Award 2016

March 24, 2016

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2559 ( PM AWARD 2016 ) ใน 7 สาขารางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค 59

Recent Posts

AJ เปิดตัว ตู้เอเจ เติมสบาย
June 8, 2016

AJ (เอเจ) จัดงานเปิดตัว “ตู้เอเจเติมสบาย” โดยทำการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของเมืองไทย “แจ๊ส ชวนชื่น” ซึ่งเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และเน้นการลงทุนที่ไม่สูงแต่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

V-KOOL Creative Challenge 2016 ชวนนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดคลิปวิดีโอ
May 26, 2016

ประกวดคลิปวิดีโอสุด KOOL กับโครงการ V-KOOL Creative Challenge 2016 ชิงทุนการศุกษาและของรางวัลกว่า 300,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2559

นิปปอนเพนต์ มอบทุนการศึกษา
May 24, 2016

บริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด ในเครือนิปปอนเพนต์ อบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 17 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน

ศิลปินดารา หัวใจรักษ์โลก ร่วมกิจกรรม The Style by TOYOTA INSPIRALLY Green Thinking
May 24, 2016

กลุ่มศิลปิน ดารา INSPIIDOL ของคนวัยทีน ร่วมเป็นหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจ ในกิจกรรม The Style by TOYOTA INSPIRALLY Green Thinking รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Smart SME EXPO 2016
May 18, 2016

ช้าหมด อดรวย…สำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจร้านกาแฟ และกำลังมองหาพี่เลี้ยงธุรกิจ เพื่อลงทุนเปิดร้านกาแฟห้ามพลาด งาน Smart SME EXPO 2016

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างวินัยทางการเงินต่อเนื่องผ่านโครงการ “เงินทองต้องวางแผน”
May 17, 2016

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินแก่มนุษย์เงินเดือน ปลุกกระแสมนุษย์เงินเดือนให้ตื่นตัวสร้างวินัยทางการเงิน ตั้งเป้าสร้างการรับรู้สู่ประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนทั่วประเทศ

Startup Unboxing การสร้างโอกาสด้านการตลาดสำหรับ ผู้ประกอบการใหม่
May 17, 2016

เชิญผู้ประกอบการใหม่เข้าอบรม “การสร้างโอกาสด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการใหม่” ภายใต้ชื่องาน Startup Unboxing แกะกล่องผู้ประกอบการคุณภาพ

CP Global Talent : Walk-in Interview
May 17, 2016

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่สนใจศึกษาต่อรับดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมโครงการ CP Global Talent : Walk-in Interview

Venticello สุขภัณฑ์หรูคอลเล็คชั่นใหม่จาก วิลเลรอย แอนด์ บอค
May 17, 2016

พบความเป็นที่สุดของความเป็นส่วนตัวด้วยสุขภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ ดีไซน์โดดเด่น Venticello ที่โชว์รูมวิลเลรอย แอนด์ บอค คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Bud’s Ice Cream จูงมือครอบครัว อเมริกันฟู้ด เสิร์ฟความอร่อย
May 17, 2016

“Bud’s Ice Cream” จูงมือครอบครัว อเมริกันฟู้ด เสิร์ฟความอร่อย พร้อมโอกาสทางธุรกิจ ในงาน THAIFEX World of Food ASIA 2016 ระหว่างวันที่ 25–29 พค.59 เมืองทองธานี

มิลเลนเนียม ออโต้ โชว์รถหรู โปรฯ แรง
May 17, 2016

มิลเลนเนียม ออโต้ ผนึกกำลังกับ ศูนย์การค้า สยามพารากอน จัดกิจกรรม PASSION. PERFORMANCE. PRIVILEGE BY MILLENNIUM AUTO. โดยนำ บีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 2 แกรน ทัวเรอร์ มอบอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน

แกรนเด็กซ์ รุกจัดงาน Sports Asia Expo 2016 รับการเติบโตธุรกิจกีฬาไทย
May 9, 2016

แกรนด์ เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ รุกธุรกิจกีฬา จัด Sports Asia Expo 2016 รับการเติบโตธุรกิจกีฬาและกระแสการตื่นตัวกีฬาอาชีพและกีฬาเพื่อสุขภาพ

PM Award 2016
March 24, 2016

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2559 ( PM AWARD 2016 ) ใน 7 สาขารางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค 59