สมาคมไทยรับสร้างบ้าน จัดงาน THQA 2015 ยกระดับมาตรฐานวงการรับสร้างบ้าน

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน จัดงาน THQA 2015 ยกระดับมาตรฐานวงการรับสร้างบ้าน

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน จัดงาน THQA 2015 ยกระดับมาตรฐานวงการรับสร้างบ้าน

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน จัดงานประกาศรางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านประจำปี 2558 หรือ THQA 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อยกระดับวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้มีการแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม โดยยึดเกณฑ์พิจารณาวัดผล 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ การตลาดและสร้างสรรค์ลูกค้า ผลประกอบการ และคุณภาพผลงานการก่อสร้าง ซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จำกัด

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า สมาคมไทยรับสร้างบ้าน จัดงานประกาศรางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านประจำปี 2558 หรือ Thai Home Builders Quality Award 2015: THQA 2015 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “Diamonds Of AEC” ด้วยมุ่งหวังที่จะพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและยกระดับภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้มีการแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในสายตาของผู้บริโภคและประชาชน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้าง ร่วมดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม โดยยึดหลักกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากพันธมิตรในวงการที่มีเจตนารมณ์เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมเช่นเดียวกัน อันได้แก่ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, นิตยสาร โฮมแอนด์รีสอร์ตไทยแลนด์ และบริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จำกัด

นายสิทธิพรกล่าวเสริมว่า เป็นที่น่ายินดีว่าแม้คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้ปรับเกณฑ์พิจารณารางวัลมาตรฐานในแต่ละด้านสูงขึ้นทุกๆ ปี แต่ในปี 2558 นี้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านก็มีพัฒนาการที่สูงขึ้นตามกัน สะท้อนได้ว่าผู้ประกอบการเห็นถึงความสำคัญ และร่วมมือเป็นอย่างดีที่จะช่วยกันพัฒนาวงการรับสร้างบ้าน ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของผู้บริโภคยิ่งขึ้น สำหรับรางวัลคุณภาพมาตรฐานทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการบริหารจัดการ การตลาดและสร้างสรรค์ลูกค้า ผลประกอบการ และผลงานการก่อสร้าง ในปีนี้มีผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (ชลบุรี) จำกัด
รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท สุรินทร์ รับสร้างบ้าน จำกัด
รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ดีเด่นด้านสร้างสรรค์ลูกค้าและการตลาด ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท ราชบุรี โฮมบิลเดอร์ จำกัด
รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ดีเด่นด้านผลประกอบการ ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท หัวหิน โฮมบิลเดอร์ จำกัด
รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ดีเด่นด้านมาตรฐานงานก่อสร้าง ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท ฟิวเจอร์โฮม รับสร้างบ้าน จำกัด
รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ชมเชยด้านการบริหารจัดการ ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท พิษณุโลก รับสร้างบ้าน จำกัด
รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ชมเชยด้านสร้างสรรค์ลูกค้าและการตลาด ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท กาญจนบุรี โฮมบิลเดอร์ จำกัด
รางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ชมเชยด้านผลประกอบการ ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท ดีไลท์ โฮมบิลเดอร์ จำกัด
รางวัล มาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้าน ชมเชยด้านมาตรฐานงานก่อสร้าง ประจำปี 2558 ได้แก่ บริษัท นครสวรรค์ โฮมบิลเดอร์ จำกัด

นายสิทธิพร กล่าวเพิ่มเติมว่า งานประกาศรางวัลมาตรฐานคุณภาพรับสร้างบ้านประจำปี 2558 หรือ THQA 2015 จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านในกลุ่มสมาชิกสมาคมฯ ตระหนักถึงความสำคัญของดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส รักษาไว้ซึ่งคุณภาพและบริการที่ผู้บริโภคพึงพอใจอย่างสูงสุด ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน เมื่อประเทศไทยเปิดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี (Asian Economic Community:AEC) ที่กำลังจะมาถึง และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับวงการธุรกิจรับสร้างบ้าน

ภาพข่าว

AJ เปิดตัว ตู้เอเจ เติมสบาย

June 8, 2016

AJ (เอเจ) จัดงานเปิดตัว “ตู้เอเจเติมสบาย” โดยทำการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของเมืองไทย “แจ๊ส ชวนชื่น” ซึ่งเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และเน้นการลงทุนที่ไม่สูงแต่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

นิปปอนเพนต์ มอบทุนการศึกษา

May 24, 2016

บริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด ในเครือนิปปอนเพนต์ อบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 17 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน

มิลเลนเนียม ออโต้ โชว์รถหรู โปรฯ แรง

May 17, 2016

มิลเลนเนียม ออโต้ ผนึกกำลังกับ ศูนย์การค้า สยามพารากอน จัดกิจกรรม PASSION. PERFORMANCE. PRIVILEGE BY MILLENNIUM AUTO. โดยนำ บีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 2 แกรน ทัวเรอร์ มอบอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน

PM Award 2016

March 24, 2016

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2559 ( PM AWARD 2016 ) ใน 7 สาขารางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค 59

Recent Posts

AJ เปิดตัว ตู้เอเจ เติมสบาย
June 8, 2016

AJ (เอเจ) จัดงานเปิดตัว “ตู้เอเจเติมสบาย” โดยทำการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของเมืองไทย “แจ๊ส ชวนชื่น” ซึ่งเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และเน้นการลงทุนที่ไม่สูงแต่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

V-KOOL Creative Challenge 2016 ชวนนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดคลิปวิดีโอ
May 26, 2016

ประกวดคลิปวิดีโอสุด KOOL กับโครงการ V-KOOL Creative Challenge 2016 ชิงทุนการศุกษาและของรางวัลกว่า 300,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2559

นิปปอนเพนต์ มอบทุนการศึกษา
May 24, 2016

บริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด ในเครือนิปปอนเพนต์ อบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 17 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน

ศิลปินดารา หัวใจรักษ์โลก ร่วมกิจกรรม The Style by TOYOTA INSPIRALLY Green Thinking
May 24, 2016

กลุ่มศิลปิน ดารา INSPIIDOL ของคนวัยทีน ร่วมเป็นหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจ ในกิจกรรม The Style by TOYOTA INSPIRALLY Green Thinking รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Smart SME EXPO 2016
May 18, 2016

ช้าหมด อดรวย…สำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจร้านกาแฟ และกำลังมองหาพี่เลี้ยงธุรกิจ เพื่อลงทุนเปิดร้านกาแฟห้ามพลาด งาน Smart SME EXPO 2016

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างวินัยทางการเงินต่อเนื่องผ่านโครงการ “เงินทองต้องวางแผน”
May 17, 2016

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินแก่มนุษย์เงินเดือน ปลุกกระแสมนุษย์เงินเดือนให้ตื่นตัวสร้างวินัยทางการเงิน ตั้งเป้าสร้างการรับรู้สู่ประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนทั่วประเทศ

Startup Unboxing การสร้างโอกาสด้านการตลาดสำหรับ ผู้ประกอบการใหม่
May 17, 2016

เชิญผู้ประกอบการใหม่เข้าอบรม “การสร้างโอกาสด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการใหม่” ภายใต้ชื่องาน Startup Unboxing แกะกล่องผู้ประกอบการคุณภาพ

CP Global Talent : Walk-in Interview
May 17, 2016

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่สนใจศึกษาต่อรับดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมโครงการ CP Global Talent : Walk-in Interview

Venticello สุขภัณฑ์หรูคอลเล็คชั่นใหม่จาก วิลเลรอย แอนด์ บอค
May 17, 2016

พบความเป็นที่สุดของความเป็นส่วนตัวด้วยสุขภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ ดีไซน์โดดเด่น Venticello ที่โชว์รูมวิลเลรอย แอนด์ บอค คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Bud’s Ice Cream จูงมือครอบครัว อเมริกันฟู้ด เสิร์ฟความอร่อย
May 17, 2016

“Bud’s Ice Cream” จูงมือครอบครัว อเมริกันฟู้ด เสิร์ฟความอร่อย พร้อมโอกาสทางธุรกิจ ในงาน THAIFEX World of Food ASIA 2016 ระหว่างวันที่ 25–29 พค.59 เมืองทองธานี

มิลเลนเนียม ออโต้ โชว์รถหรู โปรฯ แรง
May 17, 2016

มิลเลนเนียม ออโต้ ผนึกกำลังกับ ศูนย์การค้า สยามพารากอน จัดกิจกรรม PASSION. PERFORMANCE. PRIVILEGE BY MILLENNIUM AUTO. โดยนำ บีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 2 แกรน ทัวเรอร์ มอบอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน

แกรนเด็กซ์ รุกจัดงาน Sports Asia Expo 2016 รับการเติบโตธุรกิจกีฬาไทย
May 9, 2016

แกรนด์ เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ รุกธุรกิจกีฬา จัด Sports Asia Expo 2016 รับการเติบโตธุรกิจกีฬาและกระแสการตื่นตัวกีฬาอาชีพและกีฬาเพื่อสุขภาพ

PM Award 2016
March 24, 2016

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2559 ( PM AWARD 2016 ) ใน 7 สาขารางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค 59