PM Award 2016

PM Award 2016

PM Award 2016

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยความสำเร็จตลอด 25 ปี แห่งการพัฒนาสินค้าและบริการไทยภายใต้รางวัล PM AWARD ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยติดอาวุธทางการค้าอย่างเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกด้วยคุณภาพสินค้าและบริการในมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย ช่วยผลักดันการส่งออกและเปิดตลาดการค้าใหม่ให้สินค้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ ล่าสุด เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2559 ( PM AWARD 2016 ) ใน 7 สาขารางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2559

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้วที่รัฐบาลไทยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจส่งออกของไทย ภายใต้ “โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น หรือ PM AWARD (Prime Minister’s Export Award) นับตั้งแต่ปี 2535 โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศักยภาพและติดอาวุธทางการค้าอย่างเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการสินค้าและบริการไทยในทุกมิติ ทั้งในด้านกระบวนการผลิต การตลาด ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตลอดจนการส่งเสริมการเปิดตลาดใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าโลกด้วยคุณภาพสินค้าและบริการในมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย ช่วยผลักดันการส่งออกและเปิดตลาดการค้าใหม่ให้สินค้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิ PM AWARD จึงเป็นรางวัลหนึ่งเดียวแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้ส่งออกไทยที่ได้รับจากนายกรัฐมนตรีภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรางวัลนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนภาคธุรกิจส่งออกไทยในตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าและบริการไทยที่ได้รับรางวัล PM AWARD แล้ว จำนวน 465 บริษัท

สำหรับ “โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2559 หรือ PM AWARD 2016 มีการแบ่งประเภทรางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่นเป็น 7 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) 2) รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) 3) รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) 4) รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) 5) รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) มี 4 สาขาได้แก่ สาขาคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการเฉพาะด้าน สาขาดิจิตอลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์ สาขาโลจิสติกส์การค้า และสาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 6) รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกและคุณภาพยอดเยี่ยม (Best OTOP Exporter Recognition) และ 7) รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) โดยผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมฯ อาทิ รับโล่รางวัลและ

เกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี ได้ส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมของทางกรมฯ ทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลในสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM AWARD เพื่อส่งเสริมการขายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และเพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางการสมัครเข้ารับรางวัลและเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 25 ปี “รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559” (Prime Minister’s Export Award 2016 ) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ “PM Award 2016 สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกที่สนใจสมัครเข้ารับรางวัล โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานจัดกิจกรรม ร่วมด้วย ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ รองประธานคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณยุวนิตย์ ปิสัญธนะกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด คุณยงยุทธ ทวีกุลวัฒน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรีนสปอต จำกัด ผู้ได้รับรางวัล PM AWARD 2015 คุณณัฐนันท์ เหลืองแสงทอง Head of export – Beverage Business บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับรางวัล PM AWARD 2015 คุณทรงพล เนรกัณฐี ที่ปรึกษาอิสระด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ และคุณประภา บุรณศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องชิคเก้น ตึก E88 โรงแรมดับเบิ้ลยู ดิสทริค สุขุมวิท 69 – 71 พระโขนง กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสครบรอบ 25 ปี PM AWARD สามารถสมัครเข้ารับ“รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2559” (Prime Minister’s Export Award 2016 : PM Award 2016) ซึ่งเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pm-award.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 094–668-5209 และ 094-668-5279

ภาพข่าว

AJ เปิดตัว ตู้เอเจ เติมสบาย

June 8, 2016

AJ (เอเจ) จัดงานเปิดตัว “ตู้เอเจเติมสบาย” โดยทำการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของเมืองไทย “แจ๊ส ชวนชื่น” ซึ่งเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และเน้นการลงทุนที่ไม่สูงแต่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

นิปปอนเพนต์ มอบทุนการศึกษา

May 24, 2016

บริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด ในเครือนิปปอนเพนต์ อบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 17 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน

มิลเลนเนียม ออโต้ โชว์รถหรู โปรฯ แรง

May 17, 2016

มิลเลนเนียม ออโต้ ผนึกกำลังกับ ศูนย์การค้า สยามพารากอน จัดกิจกรรม PASSION. PERFORMANCE. PRIVILEGE BY MILLENNIUM AUTO. โดยนำ บีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 2 แกรน ทัวเรอร์ มอบอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน

PM Award 2016

March 24, 2016

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2559 ( PM AWARD 2016 ) ใน 7 สาขารางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค 59

Recent Posts

AJ เปิดตัว ตู้เอเจ เติมสบาย
June 8, 2016

AJ (เอเจ) จัดงานเปิดตัว “ตู้เอเจเติมสบาย” โดยทำการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของเมืองไทย “แจ๊ส ชวนชื่น” ซึ่งเน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และเน้นการลงทุนที่ไม่สูงแต่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

V-KOOL Creative Challenge 2016 ชวนนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดคลิปวิดีโอ
May 26, 2016

ประกวดคลิปวิดีโอสุด KOOL กับโครงการ V-KOOL Creative Challenge 2016 ชิงทุนการศุกษาและของรางวัลกว่า 300,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2559

นิปปอนเพนต์ มอบทุนการศึกษา
May 24, 2016

บริษัท เอ็นพี ออโต้ รีฟินิช จำกัด ในเครือนิปปอนเพนต์ อบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2559 จำนวน 17 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน

ศิลปินดารา หัวใจรักษ์โลก ร่วมกิจกรรม The Style by TOYOTA INSPIRALLY Green Thinking
May 24, 2016

กลุ่มศิลปิน ดารา INSPIIDOL ของคนวัยทีน ร่วมเป็นหนึ่งสร้างแรงบันดาลใจ ในกิจกรรม The Style by TOYOTA INSPIRALLY Green Thinking รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Smart SME EXPO 2016
May 18, 2016

ช้าหมด อดรวย…สำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจร้านกาแฟ และกำลังมองหาพี่เลี้ยงธุรกิจ เพื่อลงทุนเปิดร้านกาแฟห้ามพลาด งาน Smart SME EXPO 2016

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างวินัยทางการเงินต่อเนื่องผ่านโครงการ “เงินทองต้องวางแผน”
May 17, 2016

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าโครงการ “เงินทองต้องวางแผน” ส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินแก่มนุษย์เงินเดือน ปลุกกระแสมนุษย์เงินเดือนให้ตื่นตัวสร้างวินัยทางการเงิน ตั้งเป้าสร้างการรับรู้สู่ประชาชนกว่า 2.7 ล้านคนทั่วประเทศ

Startup Unboxing การสร้างโอกาสด้านการตลาดสำหรับ ผู้ประกอบการใหม่
May 17, 2016

เชิญผู้ประกอบการใหม่เข้าอบรม “การสร้างโอกาสด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการใหม่” ภายใต้ชื่องาน Startup Unboxing แกะกล่องผู้ประกอบการคุณภาพ

CP Global Talent : Walk-in Interview
May 17, 2016

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่สนใจศึกษาต่อรับดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมโครงการ CP Global Talent : Walk-in Interview

Venticello สุขภัณฑ์หรูคอลเล็คชั่นใหม่จาก วิลเลรอย แอนด์ บอค
May 17, 2016

พบความเป็นที่สุดของความเป็นส่วนตัวด้วยสุขภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ ดีไซน์โดดเด่น Venticello ที่โชว์รูมวิลเลรอย แอนด์ บอค คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Bud’s Ice Cream จูงมือครอบครัว อเมริกันฟู้ด เสิร์ฟความอร่อย
May 17, 2016

“Bud’s Ice Cream” จูงมือครอบครัว อเมริกันฟู้ด เสิร์ฟความอร่อย พร้อมโอกาสทางธุรกิจ ในงาน THAIFEX World of Food ASIA 2016 ระหว่างวันที่ 25–29 พค.59 เมืองทองธานี

มิลเลนเนียม ออโต้ โชว์รถหรู โปรฯ แรง
May 17, 2016

มิลเลนเนียม ออโต้ ผนึกกำลังกับ ศูนย์การค้า สยามพารากอน จัดกิจกรรม PASSION. PERFORMANCE. PRIVILEGE BY MILLENNIUM AUTO. โดยนำ บีเอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส์ 2 แกรน ทัวเรอร์ มอบอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 48 เดือน

แกรนเด็กซ์ รุกจัดงาน Sports Asia Expo 2016 รับการเติบโตธุรกิจกีฬาไทย
May 9, 2016

แกรนด์ เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ รุกธุรกิจกีฬา จัด Sports Asia Expo 2016 รับการเติบโตธุรกิจกีฬาและกระแสการตื่นตัวกีฬาอาชีพและกีฬาเพื่อสุขภาพ

PM Award 2016
March 24, 2016

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ส่งออกเข้ารับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นปี 2559 ( PM AWARD 2016 ) ใน 7 สาขารางวัล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค 59